Úvodní stránka


Mgr. et Mgr. Barbora Kalvodová, překladatelka španělského jazyka  


Něco o mně

Jsem absolventkou magisterského oboru Překladatelství španělského jazyka na Masarykově univerzitě a překladům se věnuji od roku 2015.

Nabízím překlady obecných i odborných textů v jazykové kombinaci španělština-čeština. Zaměřuji se zejména na následující oblasti:

  • administrativní texty, žádosti, oznámení, výpisy, korespondence,
  • marketing a reklama,
  • věda a výzkum v humanitních vědách (studie, výzkumné zprávy, statistická analýza dat),
  • ekologie a životní prostředí,
  • přírodní medicína, farmaceutický a kosmetický průmysl,
  • kultura, gastronomie, cestovní ruch, literatura

Jak pracuji

Pro vyhotovení kvalitního překladu je zapotřebí nejen výborná znalost zdrojového a cílového jazyka, ale také překládaného oboru. V rámci překladatelských služeb se tedy zaměřuji na oblasti, které mě zajímají i na osobní rovině, mám k nim vztah a orientuji se v nich jak po obsahové, tak po terminologické stránce.

Při překladu dbám na to, aby výsledný text zněl cílovému čtenáři přirozeně a zároveň zcela odpovídal původnímu textu z hlediska významu. Během práce na překladu konzultuji terminologii s rodilými mluvčími a na závěr text podrobuji pečlivé jazykové a stylistické korektuře.

Překládání pro mě není jen prací, ale také velkým koníčkem a radostí, a věnuji se mu prakticky neustále. Díky tomu jsem nasbírala cenné zkušenosti a získala praxi, která je pro vytvoření kvalitně přeloženého textu více než důležitá.


Vyžadujete profesionální a zodpovědný přístup a kvalitně odvedenou práci? Pak jste na správné adrese.

Těším se na naši spolupráci.